<a href="/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD">Σε πείσμα των καιρών</a> <a href="/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82">Υποδοχή με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες</a> <a href="/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1">Η ενορία στα σχολεία</a> <a href="/%E1%BC%84%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%90%CF%83%CF%84%E1%BD%B6%CE%BD-0">Ἄξιον Ἐστὶν</a> <a href="/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1">Ἕνα σχολικὸ γεμάτο πώματα</a>

Μπροστά στην Πείνα

Μπροστά στην Πείνα

Μὲ ἰδιαίτερη ἀγωνία οἱ λαοὶ τῆς γῆς στέκονται μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ τῆς πείνας. Προχθὲς ἡ πατρίδα μᾶς μέσα στὴν περίοδο τῆς ξένης κατοχῆς τὸ ἔζησε μὲ πολὺ πόνο καὶ χιλιάδες νεκρούς.  Χθὲς τὸ ἀκούγαμε νὰ συμβαίνει σὲ μακρυνὲς καὶ ἀπαραμύθητες χῶρες. Σήμερα ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τὸ ξαναζήσουμε δίπλα μας καὶ αὔριο μέσα στὴν αὐλή μας.

Βεβαίως ὁ Χριστὸς, μᾶς προκάλεσε ὅπως κατέγραψε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὸ 6ο κεφάλαιο, « μὴ οὒν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρώτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμίν. Μὴ οὒν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἐαυτῆς· ἀρκετὸν τὴ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς». Παράλληλα μᾶς ἔχει ὑποδείξει τὸν τρόπο τῆς προσευχῆς μὲσα στὴν λεγόμενη Κυριακὴ προσευχὴ – Πάτερ ἠμῶν,  μᾶς εἶπε νὰ ζητάμε «τὸν ἄρτον ἠμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἠμὶν σήμερον»·

Ὅμως πάντες λήσμονες καὶ ἀχάριστοι, χθὲς βρήκαμε φαγητά, φάγαμε, χορτάσαμε καὶ κατευθύναμε τὰ περισσεύματα στὰ ἀπορρίμματα. Γιὰ νὰ βρεθοῦμε οἱ ἴδιοι ἐμεῖς σήμερα στοὺς αὐτοὺς κάδους, ἀναζητώντας τροφή. Καὶ ὅλα αὐτὰ, χωρὶς νὰ βλέπουμε τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ μὲ πίστη προσευχὴ στὸν Δημιοργό του παντός. Ζήσαμε χωρὶς νά ποτίζουμε τὴν ζωή μας μὲ τό νερό τῆς ἀγάπης καὶ τώρα οἱ καρποὶ τῶν ἐπιλογῶν μας εἶναι πικροί. Δὲν δώσαμε καὶ τώρα ντρεπόμαστε νὰ ζητήσουμε.  Μὰ ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ νά πιστρεψουμε στόν πατέρα μας, ὅπως ὁ Ἄσωτος καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸ ἔλεός του. Παλαιότερα σὲ καιροὺς δυσχειμέρους, ποῦ λάδι δὲν περίσσευε, οἱ πρόγονοί μας κράτησαν τὰ καντήλια τῶν Ναῶν καὶ τῶν σπιτιῶν τους, ἀναμένα νά σιγοκαίνε ἀνεβαζοντας τὶς δεήσεις στὸν οὐρανό, ἔτσι καὶ τώρα νὰ κάμουμε, νὰ μὴν ἀφήσουμε τὰ καντήλια τῆς ἐλπίδας νὰ σβήσουν ἀλλὰ νὰ βάλουμε λάδι προσευχῆς καὶ νηστείας, ὅπως οἰ Νινευίτες, γιὰ νὰ προσελκύσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοὺ 

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις θέλουμε νὰ ὑπενθυμίσουμε, τὴν παράδοση ποὺ ἀφήσαμε καὶ ξεθώριασε μὲ τὴν εὐδαιμονία καὶ παρακαλοῦμε νὰ τὸ ξανακάνουμε πράξη στὴν ζωή μας. Προσευχὴ λοιπὸν ἀδελφοί μου πρὶν καὶ μετὰ τὸ γεῦμα ἢ τὸ δεῖπνο. Να κάνουμε πάντα τὸν σταυρὸ μας ἐνῶ ἀκόμα καλύτερα θάταν νὰ συνοδευόταν καὶ μὲ τις σύντομες σχετικὲς προσευχές. Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ εἶναι ἱερὴ καὶ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε δείγματα αὐτῆς τῆς ἱερότητας, στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο ἀλλὰ καὶ στὶς Ἐμμαούς. Αὐτὸς δὲν ἄφησε νὰ πεινάσουν οἱ χιλιάδες τῶν ἀνθρώπων καί, ἀφοῦ εὐλόγησε τὰ λίγα ψάρια καὶ ψωμὶ χόρτασαν ὅλοι καὶ περίσσευσαν. Εὐλογία μεγάλη ὑπάρχει ὅταν ἐπικαλούμαστε τὸν Κύριο νὰ ἔρθει στὸ τραπέζι μας. Καὶ Αὐτὸς ἔρχεται…. καὶ κανεὶς δὲν θὰ πεινάσει.

 Προσευχές γιά τ γεμα

χ πρν τ γεμα)

Πάτερ μν  ν τος ορανος, γιασθήτω τ νομά Σου, λθέτω  Βασιλεία Σου, γεννηθήτω τ θέλημά Σου ς ν οραν κα πτς γς. Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον, κα φες μν τ φειλήματα μν, ς κα μες φίεμεν τος φειλέταιςμν. Κα μ εσενέγκης μς ες πειρασμόν, λλ ρύσαι μς π το πονηρο.

Δόξα Πατρ κα Υἱῶ κα γίω Πνεύματι, κα νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον.

Χριστέ,  Θες μν, ελόγησον τν βρσιν κα τν πόσιν τν δούλων Σου, τι γιος ε πάντοτε, νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

 

χ μετ τ γεμα)

 

Εχαριστομεν Σοί, Χριστ  Θες μν, τι νέπλησας μς τν πιγείων Σου γαθν. Μ στερήσης μς κα τς πουρανίου Σου Βασιλείας, λλ’ ς ν μέσω τν μαθητν Σου παρεγένου Σωτήρ, τν ερήνην διδος ατος, λθ κα μεθ’ μν, κα σσον μς.

Δόξα Πατρ κα Υἱῶ κα γίω Πνεύματι, κα νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον.

Δ‘ εχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστ  Θες μν, λέησον μς. μήν.

 

 

Προσευχές γιά τ δεπνο

 

χ πρν τ δεπνο)

Φάγονται πένητες κα μπλησθήσονται, κα ανέσουσιν Κύριον ο κζητοντες Ατόν, ζήσονται α καρδίαι ατν ες αώνα αἰῶνος.μήν.

Δόξα Πατρ κα Υἱῶ κα γίω Πνεύματι, κα νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον.

Χριστέ,  Θες μν, ελόγησον τν βρσιν κα τν πόσιν τν δούλων Σου, τι γιος ε πάντοτε, νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

 

χ μετ τ δεπνο)

 

Εφρανας μς, Κύριε, ν τος ποιήμασί Σου, κα ν τος ργοις τν χειρν Σου γαλλιασάμεθα. σημειώθη φ’μς τ φς τοπροσώπου Σου, Κύριε, δωκας εφροσύνην ες τς καρδίας μν. π καρπο σίτου, ονου κα λαίου ατν νεπλήσθημεν. ν ερήνηπ τ ατ κοιμηθησόμεθα κα πνώσομεν, τι Σύ, Κύριε, κατ μόνας π’ λπίδι κατώκησας μς. μήν.

Δόξα Πατρ κα Υἱῶ κα γίω Πνεύματι, κα νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον.

Δ‘ εχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστ  Θες μν, λέησον μς. μήν.