<a href="/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD">Σε πείσμα των καιρών</a> <a href="/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82">Υποδοχή με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες</a> <a href="/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1">Η ενορία στα σχολεία</a> <a href="/%E1%BC%84%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%90%CF%83%CF%84%E1%BD%B6%CE%BD-0">Ἄξιον Ἐστὶν</a> <a href="/%E1%BC%95%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1">Ἕνα σχολικὸ γεμάτο πώματα</a>

Το ιστολόγιο του/της agmarina

Εὖγε Δήμαρχε.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΙΑΧΩΒΑΔΩΝ 

 

20 Μαρτίου 1935 - 20 Μαρτίου 2015

 Στς 20 Μαρτίου 2015, συμπληρώθηκαν 80 χρόνια π

Ὁ 80χρονος Ναός μας

Στὶς 20 Μαρτίου συμπληρώνονται 80 χρόνια ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ πρώτου Ναοῦ τῆς Ἐνορίας μας. Ἑορτάζοντες αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὴν Παρασκευὴ θὰ ἔχουμε Ἀρχιερατικὴ χοροστασία στὴν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στὶς 19:00 κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἀναπμευθεῖ εἰδικὴ δέηση.

Εὐχαριστίας ἕνεκεν

Τὸ 2005 γιὰ τὰ 70 χρόνια του ὁ Ναὸς μᾶς προικίστηκε μὲ βαρύτιμο Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ Ἱερὰ Σκεύη, ὡς δῶρο εὐχαριστίας ὅλων των ἐνοριτῶν γιὰ τὴν στέγαση ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Μαρίνης σὲ κάθε χαρὰ καὶ λύπη μας. Ἐφέτος ποὺ ὁ Ναὸς μᾶς ἔγινε 80χρονος ἡ εὐχαριστία τῶν ἐνοριτῶν ἔγινε ἔργο μὲ τὴν ἐπίστρωση τῶν νέων ταπήτων.

Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἡ ἐπίστρωση τῶν ταπήτων στὸ Ναό, ἀποσπώντας τὸν θαυμασμὸ τῶν περισσοτέρων προσκυνητῶν γιὰ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν τοποθέτηση.

Ἀναμενόμενη ἦταν φυσικά καὶ ἡ ἀντίδραση κάποιων, οἱ ὁποῖοι μὲ περισσὴ ὑποκρισία καὶδανειζόμενοι σχεδὸν αὐτούσια τα λόγια τοῦ Ἰούδα γιὰ τὸ πολύτιμο μύρο ποὺ ἔβαλε ἡ γυναίκα στὸν Ἰησοῦ, μίλησαν γιὰ δαπάνη ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει σὲ ἐποχὴ οἰκονομικῆς κρίσης. Λησμονώντας ὅτι ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀγορὰ μπῆκε φαγητὸ σὲ κάποια σπίτια ποὺ ἐργάζονται σὲ αὐτὸ τὸν τομέα. Σὲ αὐτοὺς ἀφιερώνουμε τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγελίου» 4 λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6 εἶπε δὲτοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 7 εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. (Ματθαίου 12, 4-8)

Γιὰ τοὺς καλόπιστους, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι οἱ τάπητες ποὺ ὑπῆρχαν γιὰ πλέον τῶν 19 ἐτῶν σὲ χρήση στὸ Ναό, εἶχαν συντηρηθεῖ μὲ τὴν χρήση εἰδικῆς ἐπίστρωσης στὴν κάτω πλευρὰ τοὺς, πρὸ 8ετίας καὶ ἡ κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν ὅταν προσῆλθε νὰ τὶς παραλάβει ὁ καθαριστὴς ἦταν μὴ ἀναστρέψιμη. Ἔτσι προκρίθηκε ἡ ἀντικατάστασή τους γιὰ τὸν χῶρο τοῦ κυρίως Ναοῦ μὲ ἀγορὰ νέων.

Ἀπὸ ἐδῶ θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε ὅσους ἐνίσχυσαν μὲ δωρεὲς τὴν ἀγορὰ των. Τὸν γείτονα ἐπιχειρηματία Λάμπρο Μπόλτση, ὁ ὁποῖος σήκωσε τὸ κύριο βάρος τῆς δαπάνης, ἀλλὰ καὶ τὴν συνεργάτιδα τοῦ ναοῦ ἡ ὁποία καὶκατὰ τὸ παρελθὸν μὲ σημαντικὲς δωρεὲς, ὅπως τὸ βαρύτιμο Εὐαγγέλιο ποὺ κτήθηκε πρὸ δεκαετίας, ἀλλὰ καὶ τώρα προσέφερε ἀνωνύμως τὸ ποσὸ τῶν €1000,00. Στὴν συνέχεια μὲ μόνο τα ἀρχικά των ὀνομάτων τους καὶ πρὸς δημόσια ἔτσι εὐχαριστία, θὰ καταγράψουμε τὰ ποσὰ ποὺ διατέθηκαν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἀπὸ ἀγαπητοὺς ἐνορίτες, δια χειρῶν τοῦ νεωκόρου καὶ τούς παρακαλοῦμε νὰ προσέλθουν γιὰ νὰ λάβουν ἀπὸ τὸν ἴδιο τίς σχετικὲς ἀποδείξεις δωρεᾶς.

Ἃς εἶναι λοιπὸν οἱ τάπητες τῆς Ἁγίας μας ἀνθεκτικοί τῶν πατημάτων μας καὶ γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ συνεισφέρει στὴν ἀποληρωμή τους, πάσα προσφορὰ δεκτή.

Ορθοδοξίας με τον Κυρηνείας Χρυσόστομο

Μὲ προεξάρχοντα τὸν παρεπιδημοῦντα στὴν Ἀθήνα Μητροπολίτη Κυρηνείας Χρυσόστομο, Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἑορτάσθηκε ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας στὸ Ἱερὸ Ναὸ ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως.

Ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ κυριάρχη Ἐπισκόπου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ Ἱερωνύμου, τέλεσε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁμίλησε καὶ ἡγήθηκε τῆς λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ του Ἱεροῦ Ναοῦ. Τοῦ χοροῦ τῶν πρεσβυτέρων τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, προέστη ὀ πρωτοσυγκελεύων τῆς Ι. Μ. Κυρηνείας πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κούτσιος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Β' Θείας Λειτουργίας καὶ ἀφοῦ τέλεσε τὸ 40ήμερο μνημόσυνο τῆς ὑπεραιωνόβιας πρεσβυτέρας Μαρίας Παλούκη, ἐκ Δωρικοῦ Φωκίδος ἐπισκεύθηκε καὶ συνομίλησε μὲ τὰ παιδιὰ στὰ τέσσερα ἀπὸ τὰ ἕξι τμήματα τῶν Κατηχητικῶν συντροφιῶν τῆς ἐνορίας.

Τὸ ἀπόγευμα ὁ Πανιερώτατος συνόδευσε μὲ ὅμιλο ἐνοριτῶν στὴν Νέα Μάκρη, ὅπου μὲ τὴν ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Κηφησίας κ. Κυρίλλου, χοροστάτησε στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ καὶ ὁμίλησε ἐπικαίρως.

Ἕνα καμπαναριὸ ἔκτακτης ἀνάγκης

Φωτισμένο εἶναι τὰ τελευταῖα βράδια τὸ καμπαναριὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Ὅσοι ἀναρωτήθηκαν τὸ γιατί, ἔλαβαν τὴν ἀπάντηση πὼς γιὰ τρίτη φορὰ ἔγινε τόπος ἄμεσης φιλοξενίας ἑνὸς ἀστέγου ἀδελφοῦ.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ἔγινε ἀντιληπτὴ ἡ ἀδυναμία νὰ στεγαστεῖ ἄνεργος μετὰ τὴν ἔξωση ποὺ ὑπέστη καὶ μέχρι τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο νὰ ἐνεργήσει γιὰ τὴν ἐξεύρεση χώρου κατάλληλου πρὸς ἐνοικίαση, τὸ δεύτερο ἐπίπεδό του τετραώροφου κωδωνοστασίου προετοιμάστηκε καὶ στέγασε τὸν «ἐλάχιστο ἀδελφό» του Ἰησοῦ.

Ἡ φιλανθρωπικὴ διακονία στὴν ἐνορία πέραν τῶν ὅσων παράγει μὲ οἰκονομικὴ στενότητα πλέον τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ τὸ συσσίτιο καὶ τὴν ἐνίσχυση τακτικὴ καὶ ἔκτακτη ἐμπεριστάτων,ἐξυπηρετεῖ μὲ παροχὴ τροφίμων καὶ ἄλλως τὸν σύλλογο ἀτόμων μὲ Σκλύρυνση κατὰ πλάκας, γραφεῖο Ἀττικῆς, ἀποστέλλει τὸν μεταχειρισμένο ρουχισμὸ ποὺ συγκεντρώνεται στὸ ναό, στὴν Πανελλήνια ἕνωση φίλων των Πολυτέκνων, ἐνισχύει μὲ ἀποστολὴ τροφίμων ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας, παρέχει ὑποτροφίες σὲ Ἕλληνες καὶ ἀλλοδαποὺς σπουδαστές, ἀντέχει τὴν παρουσία κατὰ τὶς Κυριακάτικες συνάξεις προώθησης χειροτεχνιῶν ἀπεξαρτημένων ἀτόμων καὶ ἐπαιτῶν, ἐπιχορηγεῖ τὴν λειτουργία τοῦ ἐνοριακοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ «ἡ Ἁγία Μαρίνα» καὶ πολλὰ ἀκόμα.

Τὴν Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2014, γιὰ τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζουν τὰ ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα ταμεῖα, ἱερούργησε στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως, ὁ Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός. Στην ὁμιλία τοῦ παραλλήλισε τὴν ἐποχὴ τῆς Ἁγίας μὲ τὴν σημερινὴ καὶ ἐντόπισε τὴν αἰτία ποὺ καὶ τότε καὶ σήμερα οἱ Χριστιανοὶ γίνονται μάρτυρες ἀπὸ χέρια ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὴν ἀγάπη, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ.

Πρὸ τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε μνημόσυνο τῶν Ἱερέων ποὺ διηκόνησαν τὸ ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο, τῶν εὐεργετῶν & συνεργατῶν στὴν Φιλανθρωπία. Στὸν ἑσπερινό της παραμονῆς τελέσθηκε ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας ἐθελοντῶν καὶ τροφίμων τοῦ Ε.Φ.Τ.

ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Σήμερα Κυριακὴ 1 Μαρτίου Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὴν Μονή Ἁγίου Ἐφραίμ, Νέας Μάκρης.

Ἀναχώρηση 2:30 μ.μ Τιμὴ συμμετοχῆς 10 εὐρώ. Δηλώσεις κα Κατζουράκη 210 9757183

Κυριακὴ 8 Μαρτίου Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὴν Μονή Αγίου Πορφυρίου, Μήλεσι.

Κυριακὴ 22 Μαρτίου Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὴν Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Μακρυνοῦ Μεγάρων.

Κυριακὴ 29 Μαρτίου Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὴν Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἁλιάρτου.

Στὴν Ἡλιούπολη τίμησαν τὴν Παναγία Ὀστρομπράμσκα

Ἡλιούπολη | Βαγγέλης Καρπαθάκης

Ἡ ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως ἑορτάζει κάθε χρόνο στὶς 16 Φεβρουαρίου τὴν κατάθεση στὸ ναὸ ἀντιγράφου τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὀστρομπράμσκας.

Οἱ ἑορτασμοὶ ξεκίνησαν σήμερα Κυριακή της Ἀπόκρεω μὲ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸν Θεῖο Λόγο, πλασιούμενος ἀπὸ τοὺς Ἐφημερίους του Ναοῦ καὶ πλήθους κόσμου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας λειτουργίας καὶ κατὰ τὸ σλαβωνικὸ τυπικὸ ἔγινε μπροστὰ στὸ Ἱερὸ Εἰκόνισμα τῆς Θεοτόκου δέηση καὶ ἀκολούθησε ἀρτοκλασία.

Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι στὴν Θεία λειτουργία τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση δύο χρόνων ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀρχιμ. Ἰσίδωρου Σαλάκου.